nasi milackove

Hasičskyj sbor v Tlumačově


Náš hasičskyj sbor bul založenyj léta páně 1890 ha nýnčko huž je 111 roků staryj. Ha náše ves je tu huž přes tisíc let, hasi někdy z roku 900 LP. Kdysi vsi patřili teký Pelechny ha Šnory, hale pak se hutrhli, ha tak je to dneska jen Flicperk ha Šenperk.
Prvním starostou hasičů bul Jírovec "Dolák", ha prvním velitelem Konop "Dufek" ha podvelitel bul Matij Kozina z Kozinuc dvora. První stanovy šak sbor míl huznáný haž výnosem c.k. místodržjitelství království českýho ze dne 4. dubna 1913.
Velký požáry buli:
1884 u Jana Dufka čp. 28 - schoříla půlka horyjšku
1903 hoříla myslivna na Flicperku (Filipova Hora)
13,08,1921 v noci začílo hořít ve storole čp. 51 hu domkáře Josefa Hrušky ha schořílo 6 domů haž k číslu 61.
2.3,1925 začlo hořít ve stodolách čísla 13 a 14 (hu Kozinů a Koubečků).
Další požáry huž buly jen jednotlivý. Ha dáli pámbů huž hořít nebude - ha hdýž tak enom na grilu.


Stránka tlumačovský obce

Stránka bludná

Stránka o mojí maličkosti
Ludvík Jan Jírovec vod Průků
E-Mail Me At : jirovec
Page Last Updated : 2.8.2006 16:37:08 jirovec